LAADUN JA KEHITTÄMISEN VUOSI

Vuosikertomus 2020

"Coxa on jo käsite, joka yhdistetään korkeaan osaamiseen ja laatuun."

Toimitusjohtajan katsaus

Koronan aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta onnistuimme toimintaamme järjestelemällä palvelemaan potilaita lähes koko vuoden ajan normaalissa laajuudessa. Toiminnan mahdollisti tiukkojen hygienia- ja muiden terveysturvallisuusvaatimusten perusteellinen noudattaminen sekä sitoutunut henkilökuntamme. Potilaidemme ja henkilöstömme terveysturvallisuuden varmistaminen on meille aina etusijalla.

KRISTIINA MICHELSSON, toimitusjohtaja

Lue lisää

Puheenjohtajalta

Vuosi 2020 oli Coxa Oy:n toiminnan kannalta hyvin poikkeuksellinen. Koronaepidemian vuoksi leikkaustoiminta laski keväällä rajusti. Toiminnan uudelleen järjestelyjen kautta tilanne saatiin normalisoitua ja lopulta saavutettiin määrällisesti historian suurin liikevaihto (53,1 milj. euroa) ja leikkausmäärä (5 551 kpl).

Asetetut tavoitteet ylitettiin vuonna 2020 kaikilla mittareilla. Toiminnan laatu ja potilastyytyväisyys olivat poikkeusvuodesta huolimatta erinomaisella tasolla. Tehokkuuden ja liikevaihdon kasvu on mahdollistanut myös myyntihintojen alentamisen. Vuodesta 2016 lukien hintoja on alennettu reaalisesti jo 10 prosenttia.

Coxan tulevaisuutta varjostaa kuitenkin suunniteltu sote-uudistus. Hallituksen esitykseen liittyy yhtiön tulevaisuuden kannalta ongelmallisia kohtia. Coxa on tehnyt omat korjausehdotuksensa hallituksen esitykseen eduskunnan useille valiokunnille ja tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä uudistuksen korjaamiseksi. Lisäksi Coxan toiminta on saanut laajan tuen mm. kansalaisten sekä pirkanmaalaisten ja kanta-hämäläisten kansanedustajien tahoilta. Erikoisairaanhoito tarvitsee Coxan kaltaisia julkisessa omistuksessa toimivia sairaaloita.

Lopuksi haluan kiittää yhtiön toimivaa johtoa ja henkilöstöä erinomaisesta yhtiön ja potilaiden hyväksi tehdystä työstä.

JUKKA VARONEN, hallituksen pj.

Vuotemme lukuina

0

tekonivelleikkausta

0

NPS

0

lähetettä

Koronapandemian varautumissuunnitelma, kohortointi, suojautumistoimenpiteet ja rajoitukset kansalaisten liikkumiseen vähensivät leikattujen potilaiden määrää noin kolmanneksella maalis-toukokuussa 2020. Tämä edellytti toiminnan uudelleen järjestelyjä, lisäsi kustannuksia sekä aiheutti joustotarpeita henkilöstön työvuoroihin, vuosiloma- ja vapaapäiviin. Coxan leikkaustoiminnan määrää nostettiin poikkeuksellisesti kesäloma-aikana ja loppuvuosi leikattiin jo ennätystahtiin, jolla estettiin hoitojonojen merkittävä kasvu. Toimintavuosi oli raskas, mutta olosuhteet huomioiden laadullisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti erinomainen.

Sami Ahlström
Talousjohtaja, Coxa

Strategia

Me pidämme ihmiset liikkeessä

Kiteytimme toiminta-ajatuksemme ”strategiataloksi”, jonka avulla olemme kertoneet vaikuttavan työmme perusteista. Kurkista sisään!

Lue lisää

Henkilöstön vuosi 2020

Vuosi 2020 oli myös henkilöstön näkökulmasta toiminnan kehittämisen vuosi. Koronapandemia vaikutti osaltaan toimintaamme ja panostimme siihen, että voimme tehdä työtä terveellisesti sekä turvallisesti niin, että myös potilaan turvallisuus on taattu. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta saimme työskennellä koko vuoden tehokkaasti ja tarjota asiakkaillemme erinomaista hoitoa.

Johanna Kuusela
Henkilöstöpäällikkö

Suuntana kasvu

286 työntekijämäärä henkilötyövuosina
1,4% vaihtuvuusprosentti
1 eläköitynyttä

Uusia tekijöitä

Alkaneita työsuhteita 32
Vakinaistettuja 24

Tärkeää työtä

80% tyytyväisiä ja pitää ilmapiiriä hyvänä
87 % kokee työnsä tärkeäksi

2018

Henkilöstö 238
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
14 681

2019

Henkilöstö 265
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
16922

2020

Henkilöstö 286
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
17608

Kehittäminen

Asiakaspalvelun uudistaminen

Coxan toiminnassa on koko sen 20-vuotisen historian ajan korostunut prosessimainen toimintatapa ja laadun jatkuva parantaminen. Toimintajärjestelmällämme on ollut ISO9001-laatusertifikaatti jo vuodesta 2005 alkaen. Toiminnan keskiössä on potilas ja hänen tyytyväisyytensä meiltä saatuun hoitoon. Vuosien varrella potilashoitoprosessia on kehitetty palvelemaan jatkuvasti nopeutuvaa leikkauksen jälkeistä toipumista. Nykyisin jo lähes puolet ensileikkauspotilaista kotiutuu jo ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä kotiin, mikä on puolestaan haastanut meitä kehittämään asiakaspalveluamme sekä tavoitettavuuttamme. Yhtenä vuoden 2020 kärkihankkeena oli asiakaspalvelumme kehittäminen, erityisesti puhelinpalvelun näkökulmasta.

Lue lisää