KASVUN VUOSI

Vuosikertomus 2019

"Coxa on jo käsite, joka yhdistetään korkeaan osaamiseen ja laatuun."

Puheenjohtajan katsaus

Coxan vahva kasvu jatkui

"Coxalaiset ylittivät jälleen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa. Tämä on ollut mahdollista jatkuvan hoitoprosessien kehittämisen, hyvän johtamisen ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin ansiosta. Coxa on jo käsite, joka yhdistetään korkeaan osaamiseen ja laatuun.

Tekonivelleikkausten vaikuttavuutta koskevassa OECD:n vertailussa Coxan leikkaustoiminnan vaikuttavuus oli kansainvälistä kärkeä. Henkilöstö voi perustellusti olla ylpeä osaamisestaan ja tekemisestään.

Haluan myös kiittää Tarmo Martikaista pitkästä ja ansiokkaasta työstä Coxan toimitusjohtajana. Uutena toimitusjohtajana aloitti KTM eMBA Kristiina Michelsson 1.1.2020 lukien. Onnea tehtäviin!"

JUKKA VARONEN, hallituksen pj.

Strategia

Me pidämme ihmiset liikkeessä

Kiteytimme toiminta-ajatuksemme ”strategiataloksi”, jonka avulla olemme kertoneet vaikuttavan työmme perusteista. Kurkista sisään!

Lue lisää

Henkilöstön vuosi 2019

Coxassa koettiin kasvun vuosi niin potilasmäärässä, henkilöstössä kuin hoitokapasiteetissa. Uusia, osaavia ihmisiä saatu taloon ja perehdytetty tehtäviinsä.

Vuonna 2019 Coxassa toteutettiin perusteellinen työturvallisuuskulttuurin kehittämisprosessi. Sen yhteydessä selvitettiin myös muun muassa työtyytyväisyyttä ja kokemuksia työn merkittävyydestä. Kaiken kaikkiaan Coxassa on tyytyväinen ja kehittämishaluinen porukka.

Suuntana kasvu

265 työntekijämäärä henkilötyövuosina
4,2 vaihtuvuusprosentti
7 eläköitynyttä

Uusia tekijöitä

50 yhteensä eri yksiköihin

Tärkeää työtä

88 % on kokonaisuudessaan tyytyväisiä työhönsä
85 % pitää Coxan ilmapiiriä hyvänä
97 % kokee työnsä tärkeäksi

2017

Henkilöstö 224
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
13 745

2018

Henkilöstö 238
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
14 681

2019

Henkilöstö 265
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
16922

Turvallisuuskulttuuri

Puhutaan turvallisuudesta, kun kaikki on hyvin

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen katsottiin Coxassa yhdeksi vuoden 2019 tärkeimmistä tavoitteista. Turvallisuusjohtamisella ei vain estetä virheitä, vaan luodaan edellytyksiä selvitä päivittäisestä työstä. Lopulta tärkeintä on ihmisten kohtaaminen.

Lue lisää

Vuotemme lukuina

0

NPS

0

tekonivelleikkausta

0

lähetettä

0 %

vapaasti hoitopaikan valinneita

Tutkimus

Tutkimukselle tunnustusta ja kansainvälisiä avauksia

Jo vuosituhannen alussa aloitettu järjestelmällinen potilasdatan kerääminen antaa Coxalle erinomaiset edellytykset tutkimukseen ja uusien työkalujen kehittämiseen. Tältä pohjalta kansainvälinen yhteistyökin on hedelmällistä.

Lue lisää

Kaikkien aikojen talousvuosi 2019

”Coxan toiminta jatkoi vahvaa nousua vuonna 2019. Kasvumoottorina oli edelleen Terveydenhuoltolakiin perustuva vapaa hoitopaikan valinta. Pirkanmaalaisten lisäksi potilaat löytävät meille koko Suomesta, mutta enimmäkseen 100-200 kilometrin matkan päästä."

"Kasvun mahdollistajia ovat olleet lisäkapasiteetti leikkaus- ja vuodeosastoille sekä investoinnit henkilöstöön, joka kasvoi kymmenellä prosentilla. Laadun ja potilaskokemuksen lisäksi myös tuottavuuden parantaminen on ollut toiminnan keskiössä, joten Coxan kuntahintoja on voitu laskea neljässä vuodessa yhteensä 6 % eli reaalisesti hinnat ovat laskeneet keskimäärin noin 10 prosenttia.

Jos talousvuosi 2019 olikin Coxan kaikkien aikojen paras, koronavirus varjostaa merkittävästi näkymiä. Luonnollisesti olemme sitoutuneet noudattamaan Suomen hallituksen linjauksia ikääntyneen väestön ja riskiryhmien liikkumisesta koronaepidemian aikana. Kun potilaidemme keski-ikä on noin 68 vuotta, tilanne näkyy väistämättä myös toiminnassa ja taloudessa.”

Sami Ahlström
Talousjohtaja, Coxa

Tulevaisuus

Horisontissa näkyy edelleen kasvu

Coxan vuodelle 2020 suunnitelluista teemoista keskeinen on leikkaussalikapasiteetin kasvattaminen, sillä vapaan hoitopaikan valinnan myötä yhä useammat potilaat ovat löytäneet meidät. Koronavirus on aiheuttanut muutoksia toimintaan, mutta tähtäämme edelleen kasvuun.

KRISTIINA MICHELSSON, toimitusjohtaja

Lue lisää