Vaikuttavaa työtä

Vuosikertomus 2018

"Coxan porukalle ei mikään tunnu olevan mahdotonta. 2017 teimme yli 4000 leikkausta, edellisvuonna jo 4500."

Puheenjohtajan katsaus

Kiitos vuodesta 2018!

Coxan porukalle ei mikään tunnu olevan mahdotonta. Vuonna 2017 teimme yli 4000 leikkausta, 2018 jo yli 4500. Kasvu on ajoittain ottanut koville, mutta kiireestä huolimatta NPS (potilaan suositteluindeksi) on todella korkea, 95.

Vuoden 2018 tuloksemme on historian paras. Tämä siitä huolimatta, että vuodesta 2016 lähtien olemme laskeneet hintoja reaalisesti noin 10%. Se kertoo vaikuttavasta työstä.

JUKKA VARONEN, hallituksen pj.

Strategia

Me pidämme ihmiset liikkeessä.

Viime vuoden aikana kiteytimme toiminta-ajatustamme, jossa potilas on kaiken keskiössä. Heidän takiaan emme saa pysäyttää omaakaan liikettä.

Lue lisää

Henkilöstön vuosi 2018

Coxassa on ollut kasvun ja muutosten vuosi. Uusia ihmisiä on tarvittu ja heitä onkin tullut taloon, mikä on aiheuttanut osastoilla kuormitusta ja perehdytystarvetta.

Henkilöstökyselymme viestii kahta asiaa. Ensinnäkin, työtahti on toisinaan vaatinut jaksamista ja venymistä. On selvää, että kovassa kasvussa kasvukivuilta ei voida säästyä. Johdon tehtävä on kuitenkin varmistaa, että kiireenkin keskellä tehdään potilasturvallista työtä. Toiseksi, Coxa on edelleen työpaikka, jossa viihdytään ja johon sitoudutaan.

Korkealla

  • Työtyytyväisyys
  • Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen
  • Avointen hakemusten määrä

Matalalla

  • Sairaspoissaolot
  • Lähtevien työntekijöiden määrä

Kouluttajana

  • Ortopediaan, traumatologiaan ja anestesiologiaan erikoistuville lääkäreille
  • TAMKion sairaanhoitajien suuntautumisvaihtoehtojen toteutuspaikkana
  • Hoitohenkilökunnan jatkokoulutuspaikkana

2016

Henkilöstö 205
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
12 755

2017

Henkilöstö 224
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
13 745

2018

Henkilöstö 238
Tilikauden palkat ja palkkiot (1000€)
14 681

ORAvizio-digityökalu

ORAvizio hyödyntää koko Coxan leikkaushistoriaa

Jokainen potilas on yksilö ja operoimiseen liittyviä riskejä on vaikea arvioda. Se on kuitenkin helpompaa, kun käytössä on paljon laadukasta dataa ja sen perusteella rakennettu digityökalu.

Lue lisää

Vuotemme lukuina

0

NPS

0

leikkausta

0

lähetettä

0 %

vapaasti hoitopaikan valinneita

Tutkimus

Tutkimme leikkauksen hyötyjä

tekonivelleikkausten vaikuttavuuden seurantatutkimuksella

Lue lisää

Keskittämisasetus

Mitä se Coxalle tarkoittaa?

“On odotettavissa, että kesällä voimaan astuneen keskittämisasetuksen ja siitä seuranneen markkinamuutoksen johdosta Coxa tulee olemaan entistäkin halutumpi osoite potilaille sekä kumppani muille sairaanhoitopiireille vuoden 2019 edetessä.”

Tarmo Martikainen
Toimitusjohtaja, Coxa

"Tämä on tunnustus työstämme alan edelläkävijänä ja kehittäjänä sekä kiitos vaikuttavasta toiminnasta. Liikuntakyvyn palautuminen on inhimillisesti yksi merkittävämpiä asioita, mutta samalla erittäin kustannusvaikuttavaa ihmisen pärjätessä jälleen työssä tai arjen askareissa. Potilas ja veronmaksaja kiittävät."

Sami Ahlström
Talousjohtaja, Coxa

Suomen Keilailuliiton pääyhteistyökumppani

Coxan kaksivuotinen yhteistyösopimus kestää vuoden
2020 keilailun EM-kisoihin asti.

”Coxan palvelut auttavat varmasti keilaajiamme pysymään lajimme parissa pidempään. Taloudellinen tuki mahdollistaa muun muassa liittomme huippu-urheilupuolella maajoukkuetoiminnan tehostamisen ja palvelee koko jäsenistöämme.”

Sami Järvilä
Toiminnanjohtaja, Suomen Keilailuliitto

Talousvuotemme lyhyesti

”Coxan liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti vuonna 2018, taustalla erityisesti Pirkanmaan ulkopuolelta vapaan hoitopaikan valinnan (VHV) perusteella tulevat potilaat. Lisääntyneet leikkausmäärät ja toiminnan kehittäminen paransivat kannattavuutta, vaikka hintoja laskettiin prosentilla. Kolmessa vuodessa on kuntahintoja laskettu yhteensä 5 % eli reaalisesti hinnat ovat laskeneet keskimäärin noin 10 prosenttia.”

Sami Ahlström
Talousjohtaja, Coxa

Tulevaisuus

Näkymiä vuodelle 2019

Kuluvan vuotemme tärkeimpiä teemoja ovat toiminnan kasvu ja siihen liittyvä uuden henkilökunnan rekrytointi ja perehdytys. Toinen iso teema on IT-kehitys, jossa painopistealue on Uranus- ja Opera -järjestelmiin siirtyminen vuoden vaihteen jälkeen. Syksyllä valmistuva uusi vuodeosasto tuntuu myös varmasti arjessamme.

TARMO MARTIKAINEN, toimitusjohtaja

Lue lisää