VAHVAN TEKEMISEN VUOSI

Vuosikertomus 2021

Keskeinen tekijä Coxan menestyksessä ovat ihmiset, henkilökuntamme, joka erinomaisella ammattitaidolla, asenteella ja ystävällisyydellä tekee työtä potilaidemme hyväksi.

Toimitusjohtajan katsaus

Coxan vuosi 2021 onnistui niin toiminnan, talouden kuin tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta erinomaisesti - jopa yli odotusten. Koronan aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta pystyimme palvelemaan potilaita lähes normaalisti. Toiminnan mahdollisti tiukkojen hygienia- ja muiden terveysturvallisuusvaatimusten perusteellinen noudattaminen sekä sitoutunut henkilökuntamme.

Leikkausmäärässä olimme viime vuonna Euroopan sairaaloiden kärkitasoa. Toimintamme laatu oli erinomainen: Potilastyytyväisyys säilyi erinomaisella tasolla (NPS 96) ja potilasvahinkojen esiintyvyys suhteessa leikkausmäärään on noin 50 % pienempi kuin muissa Suomen sairaaloissa.

Coxan toiminnan laatu näkyy myös tutkimustuloksissa. Vuonna 2021 Coxa sijoittui ensimmäiseksi T-Median toteuttamassa valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan luottamus & maine erikoistutkimuksessa. Coxalla on näin ollen paras maine kaikista sote-alan organisaatioista, joka on erittäin merkittävä saavutus.

Keskeinen tekijä Coxan menestyksessä ovat ihmiset, henkilökuntamme, joka erinomaisella ammattitaidolla, asenteella ja ystävällisyydellä tekee työtä potilaidemme hyväksi. Kasvumme myötä coxalaisten joukko on kasvanut vuosi vuodelta, joten yhteisten toimintatapojen ja moniammatillisen työskentelyn eli coxalaisuuden vahvistaminen oli tärkeä osa vuoden 2021 kehittämistoimintaa.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Coxan toiminnan aloittamisesta. Aikanaan poikkeuksellisena hankkeena aloitettu toiminta on osoittanut toimivuutensa ja tulokset puhuvat edelleen puolestaan.

Lämmin kiitos vuodesta henkilökunnallemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä Coxan palveluihin luottaneille potilaille.

KRISTIINA MICHELSSON, toimitusjohtaja

Strategia

Me pidämme ihmiset liikkeessä

Kiteytimme toiminta-ajatuksemme ”strategiataloksi”, jonka avulla olemme kertoneet vaikuttavan työmme perusteista. Kurkista sisään!

Lue lisää

Henkilöstön vuosI

Vuonna 2021 meillä oli ilo saada joukkoomme monta uutta työntekijää. Henkilöstömme kasvaessa perehdytyksen ja työyhteisön merkitys korostuu. Vuoden aikana hiomme perehdytysprosessiamme vielä entistäkin paremmaksi. Lisäksi keskityimme työyhteisötaitojen kehittämiseen mm. webinaarien ja yhteisien työpajojen avulla.

Johanna Kuusela
HR-päällikkö

2019

UUSIA TEKIJÖITÄ

Alkaneita työsuhteita 32
Vakinaistettuja 24

2020

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ

80% tyytyväisiä ja pitää ilmapiiriä hyvänä
87 % kokee työnsä tärkeäksi

2021

SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ

Hyvillä työyhteisötaidoilla tehtiin yhteistyötä saumattomasti yli ammatti-ja osastorajojen.

2019

Henkilöstö 265 (fte)

2020

Henkilöstö 286 (fte)

2021

Työsuhteita 324

Kehittäminen

Coxalaisuuden teemavuosi

Yksi vuoden 2021 keskeisistä teemoista oli coxalaisuuden vahvistaminen. Tavoitteena oli voimistaa yhteisöllisyyttä sekä kehittää yritys- ja toimintakulttuuriamme. Lisäksi halusimme edistää saumatonta yhteistyötä yli osasto- ja ammattirajojen.

Teemavuosi aloitettiin panostamalla henkilöstön hyvinvointiin. Halusimme tarjota henkilöstölle lisää keinoja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tueksi, joten otimme käyttöön Firstbeat Life -palvelun. Tarkan sykevälimittauksen ja mobiilisovelluksen avulla henkilöstö sai monipuolista tietoa unesta, palautumisesta, stressistä ja liikunnasta. Kerätyn tiedon lisäksi palvelu tarjosi myös keinoja, joiden avulla pystyi parantamaan omaa hyvinvointia ja jaksamista.

Keväällä 2021 lanseerattiin työyhteisötaitojen webinaarisarja, jossa teemana oli muun muassa hyvinvoiva työyhteisö, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutustaidot. Webinaarien aihepiirien käsittelyä jatkettiin syksyllä koko henkilöstölle yhteisissä työpajoissa. Työpajojen yhteenvetona todettiin, että henkilöstö tunnistaa Coxassa arvokkaan, potilaslähtöisen ja moniammatillista yhteistyötä korostavan työkulttuurin. Se halutaan säilyttää ja sitä halutaan voimallisesti kehittää myös tulevaisuuden menestystekijänä – sekä potilaita että alan huippuosaajia ajatellen.

Teemavuoteen kuului edellä mainittujen lisäksi myös äänestyksiä, joissa henkilöstö sai nostaa esille työyhteisössä positiivisesti vaikuttavia työkavereita. Henkilöstöltä saadun positiivisen palautteen pohjalta äänestyksiä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Vuoden aikana onnistuimme yhdessä vahvistamaan vielä entisestään Coxan erinomaista yritys- ja toimintakulttuuria. Coxassa on huippuosaajien joukko ja teemme yhteistyöstä reilulla meiningillä jatkuvasti kehittyen. Näiden arvojen ohjaamana tulemme työskentelemään myös jatkossa.

Henkilöstöpäällikkö Johanna Kuusela

Vuotemme lukuina

0

leikkausta vuodessa

0

NPS

0

lähetettä

Vuosi 2021 lukuina

”Ensimmäistä kertaa Coxan historiassa tekonivelleikkausten määrä ylitti 6000 kpl. Ennätyksellisten toimintalukujen myötä myös Coxan taloudelliset luvut nousivat. Vuosi 2021 oli Coxalle laadullisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti erinomainen.”

Sami Ahlström
Talousjohtaja